x

ENDÜSTRİDE DENEY TASARIMI ve KULLANIMI

Birinci Gün (Teorik Bilgiler ve Uygulamalı Örnekler)

1. Varyans Analizi (ANOVA)
1.1 Varyans Analizinin Önemi ve Üretim Uygulamaları
1.1.1 Bir Faktörlü ANOVA’nın Üretimde Uygulaması
1.1.2 İki Faktörlü ANOVA’nın Üretimde Uygulaması

2. Endüstriyel 2k Deneyleri
2.1 Endüstride Deney Yapmanın Temel İlkeleri
2.2 Etkileşim Kavramı ve Süreçteki Ana Etkilerin ve Etkileşimlerin Tahmini
2.3 Tam Faktöryel Deneyler
2.3.1 Bir Tekrarlı Deneylerin Tasarlanması, Uygulanması ve Yorumlanması
2.3.2 Çok Tekrarlı Deneylerin Tasarlanması, Uygulanması ve Yorumlanması
2.3.3 Deneylerde Bloklama
2.4 Kesirli Deneyler
2.5 Tam Faktöryel ve Kesirli Deneylerde Minitab Kullanımı

İkinci Gün (Gerçek Sistemlerden Alınmış Uygulamalar)
3. Başarılı Bir Endüstriyel Deney Yapabilmek İçin İpuçları
4. Vak’a Çalışması (Tam Faktöryel Deneyler – Mancınık Problemi ve Endüstriyel Problemler )
5. Vak’a Çalışması (Kesirli Deneyler)

ÜRETİMDE VARYASYON

Birinci Gün (Teorik Bilgiler ve Uygulamalı Örnekler)

1. Üretimde Varyasyon Kavramı ve Shewhart ile Deming Yorumları
2. Üretimdeki Varyasyonun Belirlenmesi ve İstatistik Temeller
2.1 Shewhart Esaslı Süreç Kontrol Diyagramları
2.1.1 Ölçülebilen Özellikler İçin Süreç Kontrol Diyagramları
2.1.2 Ölçülemeyen Özellikler İçin Süreç Kontrol Diyagramları
2.1.2.1 Hatalı Ürün Diyagramları
2.1.2.2 Hata Sayısı Diyagramları
2.2 Sürecin Kontrol Dışı Kalmasına İlişkin Kurallar
2.3 Diğer Süreç Kontrol Diyagramları
2.2.1 EWMA Diyagramları
2.2.2 CUSUM Diyagramları
2.4 Önceden Kontrol (pre-control) Yöntemi
3. Süreç Yetenek Analizi ve Önemi

İkinci Gün (Gerçek Sistemlerden Alınmış Uygulamalar)
4. Süreç Kontrol Diyagramlarının Excel’de Çizilmesi ve Örnek Uygulamalar
5. Excel ve Minitab’ta Süreç Yetenek Analizi