x

SPSS ile Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler Eğitimi

Eğitimin Amacı : Yapılan bir çok araştırmada birden fazla değişken ile çalışılmaktadır. Bu veri setlerinin analizinde; amaca, verinin tipine göre birçok çok değişkenli istatistik yöntem uygulanmaktadır. Bu eğitimde bilimsel araştırmalarda en çok kullanılan çok değişkenli istatistik yöntemlere yer verilecektir.

Hedef Kitle: Sağlık Bilimlerinde, Sosyal Bilimlerde ve Diğer Tüm Bilim Alanlarında çalışan araştırmacılar  

Eğitimin İçeriği:

-Çok Değişkenli İstatistiğe Giriş

-Verinin Temizlenmesi  (Eksik Gözlem Analizi, Aykırı Gözlem Analizi, Çok Değişkenli Normal Dağılım)

-Temel Bileşenler Analizi

-Çoklu Regresyon Analizi

-Lojistik  Regresyon Analizi

-Tek ve Çok Değişkenli İstatistik Testler

-Kümeleme Analizi

Eğitim Ücreti : 500 Türk Lirası

Ayrıntılı bilgi için; 

[email protected]

[email protected]