x

Eğitimin Adı: R Diline Giriş ve Temel İstatistik Uygulamaları

Hedef Kitle: Eğitime lisans ve lisans üstü öğrenciler ile raporlama ve analiz alanlarında çalışan kişilerin başvurması önerilmektedir.

Eğitimin Hedefi: Giriş ve Temel Seviyede R bilgisi verilerek, başlangıç seviyesinde tek ve çok değişkenli istatistik analizlerin R ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:

1.      Gün 2.      Gün
10:00 – 11:15 R Base ve RStudio Kurulumu

Arayüz tanıtımı

R’ye giriş: Ekrana yazdırma ve genel işlevler

Tanımlayıcı istatistik
Veri görselleştirme
11:15 – 11:30 Kahve Arası Kahve Arası
11:30 – 13:00 Vektörler

Matrisler

Koşullar ve Döngüler

Parametrik-nonparametrik testler
13:00 – 14:00 Öğle Arası ( İkramlar) Öğle Arası ( İkramlar)
14:00 – 15:15 Fonksiyon çağırma
Paket yükleme ve çalıştırma
Anova
Kümeleme Analizi
15:15 – 15:30 Kahve Arası Kahve Arası
15:30 – 17:00 Fonksiyon tanımlama
Dosya okuma
Dosyaya yazdırma
Çok Boyutlu Ölçekleme
Lojistik Regresyon