x

EĞİTİMİN ADI
PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI
Eğitimler PMP sertifikalı profesyonel proje yöneticileri tarafından verilmektedir. Eğitim kapsamında 10 bilgi alanında 47 süreçten oluşan PMI proje yönetimi metodolojisi uygulamalı örneklerle verilmektedir. PMP sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saat proje yönetim eğitimi olarak geçerlidir.
Proje yönetimi sürecinde, PMI metodolojisi içeriğindeki bilgilerin detaylı olarak anlatıldığı bir eğitim programıdır. Temel proje yönetim terminolojisi ve genel kavramların yanı sıra entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi programın içeriğini oluşturmaktadır. Katılımcılar edindikleri bilgileri projelerin başlatma, planlama, uygulama-kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak ve uygulayarak, eğitim programını tamamlayacaklardır.

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Her sektörden proje paydaşları
Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler
Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri

EĞİTİMİN KONULARI

1. Gün

1. Proje Yönetim Çerçevesi

Proje ve Proje Yönetimi
Program, Portöy ve Operasyon Kavramları
Proje Başarısını Etkileyen Faktörler
Proje Rolleri
Proje Yönetim Süreçleri
Proje Yönetimi Bilgi Alanları

2. Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje Başlangıç Belgesinin Geliştirilmesi
Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
Proje Bilgilerinin Yönetilmesi
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Entegre Değişiklik Kontrolün Gerçekleştirilmesi
Projenin veya Fazın Kapatılması

2. Gün

3. Proje Kapsam Yönetimi

Kapsam Yönetiminin Planlanması
Gereksinimlerin Toplanması
Kapsamın Tanımlanması
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
Kapsamın Doğrulanması
Kapsamın Kontrolü

4. Proje Zaman Çizelgesinin Yönetimi

Zaman Yönetiminin Planlanması
Aktivitelerin Tanımlanması
Aktivitelerin Sıralanması
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
Zaman Çizelgesinin Kontrolü

3. Gün

5. Proje Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetiminin Planlanması
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi
Maliyetlerin Kontrol Edilmesi

6. Proje Kalite Yönetimi

Kalite Yönetiminin Planlanması
Kalitenin Yönetimi
Kalitenin Kontrolü

4. Gün

7. Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetiminin Planlanması
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Kaynakların Temini
Proje Ekibinin Geliştirilmesi
Porje Ekibinin Yönetilmesi
Kaynakların Kontrolü

8. Proje Risk Yönetimi

Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel Risklerin Analizi
Niceliksel Risklerin Analizi
Risk Yanıtlarının Planlanması
Risk Yanıtlarının Uygulanması
Risklerin İzlenmesi

5. Gün

9. Proje İletişim Yönetimi

İletişim Yönetiminin Planlanması
İletişimin Yönetilmesi
İletişimin İzlenmesi

10. Proje Paydaş Yönetimi

Paydaşların Tanımlanması
Paydaş Yönetiminin Planlanması
Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Paydaş Katılımının İzlenmesi
11. Proje Tedarik Yönetimi
Tedarik Yönetiminin Planlanması
Tedariklerin Yürütülmesi
Tedariklerin Kontrolü

——————————————————————————————–

EĞİTİM ÖN KOŞULU: Yok
EĞİTİM SÜRESİ: 5 gün (35 saat)
EĞİTİM ÜCRETİ: 2500 TL (KDV fiyata dahildir.)
SERTİFİKA TÜRÜ: Katılım sertifikası verilecektir.
ÖDEME ŞEKLİ: Havale, EFT

HEMEN KAYIT OLMAK İÇİN ŞİMDİ TIKLAYIN