x
MARKA YÖNETİMİ

Marka bir ürünün diğer rakiplerinden ayrılmasını sağlayan sembol, isim, logo vb. iletişim araçları bütünüdür. Marka yaratmak, markayı konumlandırmak, markaya bir kimlik/kişilik kazandırmak ve bu süreci uzun soluklu sürdürebilmek müşteriyi yakalamanın ve elde tutmanın önemli bir yöntemidir. Bu eğitimle marka kavramı, marka yaratım ve yönetimi, marka stratejileri ve marka problemlerine olası çözüm önerileri tartışılacaktır.

 

STRATEJİK PAZARLAMA

Şirketleri hedefledikleri noktaya götürecek olan stratejik planlama süreci, durum analizleri, rekabet stratejileri, büyüme, pazardan çıkma, Pazar sabitleme,  yeni pazar yaratma ve portföy yönetimi gibi bir çok stratejik kararın alınabilmesi için izlenecek süreçler ve karar yöntemlerinin ele alınacağı bu eğitimde, gerçek strateji uygulamaları ile sorunların nasıl çözülebileceği de analiz edilecektir.

 

PAZARLAMA PLANI HAZIRLAMAK

Pazarda etkin bir şekilde var olabilmek için, hedeflerini gerçekçi olarak belirlemiş tüm firmaların pazarlama planı yapması önemlidir. Pazarlama planının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, planlama aşaması, uygulama ve denetim sürecinin ele alınacağı bu eğitim ile etkin pazarlama planı uygulamalarına ulaşmak hedeflenmektedir.

 

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ

VE YÖNETİMİ

Yenilik ve yeni ürün geliştirme süreci günümüzün hızlı değişen pazarları için hayatta kalma sınavıdır. Yerinde sayan, müşterinin değişen ihtiyaç ve isteklerine cevap veremeyen firmalar hızla pazar kaybederek yerlerini daha yenilikçi firmalara terk etmektedirler. Bu eğitimin amacı değişimin hızlı olduğu pazar koşullarında, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması ve gereken yeniliklerin uygulanma sürecinin yönetilmesi için önemli noktaların anlaşılmasıdır.

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE

DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ

Sadece dış pazarlara açılmayı planlayan firmalar için değil, aynı zamanda küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmeyi hedefleyen yerel firmalar için de önerilen bir eğitimdir. Önemli uluslararası pazarlama yöntemleri, uluslararası pazarlama çevresi ve stratejilerinin ele alınacağı bu eğitimde; uluslararası pazarlama yönetimi, uluslararası pazar çevre analizleri,  ürün, tutundurma, fiyat, dağıtım kanal stratejileri, pazara giriş ve avantajlı pazarların belirlenmesi gibi temel konu başlıkları ele alınacak, vakalar ile uluslararası pazarlama süreçlerine aşinalık sağlanacaktır.

HİZMET PAZARLAMASI

Hizmet yönetimi; elle tutulamayan, hizmeti verene bağlı, değişken ve depolanamayan bir süreçtir. Bu nedenle bireylerin değer ve kalite algılaması oldukça önemli bir yönetim sürecidir. Hizmet yönetimi, hizmet kalitesi yönetimi, hizmet değerlendirmesi ve değer yaratımı konuları özellikle ele alınacaktır.

 

SATIŞ VE SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ

Satış süreci; personel seçimi, eğitimi, kota ve bölge yönetimi, satış süreci, müzakere teknikleri, teknik satış yöntemleri, satış etkinliği gibi teknik süreç parçalarından oluşmaktadır. Bu eğitim, tüm satış süreci için firmaların ihtiyacı olan öğeler üzerine özellikle odaklanarak satış gücünün performansını arttırmayı amaçlamaktadır.

 

PERAKENDE YÖNETİMİ

Perakendecilik üreticinin nihai tüketiciye ulaştığı yoldur. Bu kanalı yönetmek, son tüketiciye ulaşmak perakende becerisi gerektirir.  Perakende sisteminin tipi, perakende personel seçimi ve yönetimi, perakende lojistik, fiyat, tutundurma ve ürün yönetimi sistemi stratejik seçimlerdir. Bu eğitim tüm bu sistemin yönetimi için gereken yönetim stratejilerini içermektedir.

 

MAĞAZACILIK

Mağazalar perakendecilik yönetiminin anahtar noktasıdır. Personel yönetimi, kategori ve atmosfer tasarımı, müşteri ilişkileri yönetimi mağazacılık için vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu eğitim özellikle perakendeciliğin mağaza yönetimi kısmına odaklanmaktadır.

 

KATEGORİ VE ATMOSFER YÖNETİMİ

Mağaza içi tasarım ile yakalanan atmosfer, müşterinin alış veriş deneyimini etkiler. Bu nedenle hangi sektörde olursa olsun mağazaların iç dizaynı, ışıklandırması, raf tasarımı ve düzeni hatta iç mekan kokusu mağaza amaçlarına göre düzenlenmelidir. Bu eğitim mağaza tasarımı için kullanılabilecek öğeler ve bunun müşteri üzerindeki etkisinin arttırılması için olası yöntemlere odaklanmaktadır.

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

 

Tüketicilerin ne istediğini, nasıl karar verdiğini ve daha önemlisi bu kararın nasıl etkilenebileceğini anlamak, hedef kitlenize ulaşmak ve onları mutlu etmenin yolu. Her ne kadar insan beyninin tüm sistemini çözmek henüz mümkün değilse de, yine de tüketicilerinin davranışlarını okumak ve gereken stratejileri kurmak bu eğitimin odak noktasını oluşturmaktadır.

 

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINI OKUMAK

Pazarlama karar alma sürecinde bilgi başarı ile başarısızlık arasındaki farktır. Pazarlama araştırmaları firmaların oldukça yoğun başvurduğu ve yüksek paralar ödediği bir bilgi edinme yöntemidir. Ancak amaca uygun araştırmanın ne olduğunu bilmek ve istemek firmaların pek güçlü noktası olmamaktadır. Araştırma ile maliyeti karşılayacak sonuçlara ulaşmak ve bu araştırmaların sonuçlarını doğru okumak firmaların araştırmaya yaptığı yatırımı geri almalarını sağlayacak yöntemdir.

 

PAZAR BÖLÜMLEMESİ VE

HEDEF PAZAR BELİRLENMESİ

Pazarın bölümlendirilmesi ve bu bölümler içerisinden hedef pazarın seçilmesi artık geçmişte olduğu gibi tek boyutlu bir yapı olmaktan çok uzak. Bölümleme kriterleri ve bunların stratejik olarak farklı kullanımı ile gelecek müşteriler için tahminde bulunmak ve buna göre firmayı yönlendirmek mümkün. Bu eğitim sektöre göre ideal Pazar bölümlendirmesini yapmak, olan pazarı anlamak, buna göre hedef pazarları seçmek ve hedef pazarı okuyarak etkin bir konumlandırma stratejisi kurmanın adımlarını içermektedir.

 

KONUMLANDIRMA YÖNETİMİ

Marka ve firmanızın tüketicinin algısında olmasını istediğiniz nokta ile gerçekteki yeri arasında farkı anlamak, sıfırdan bir konum belirlemek ve o konum algısı yaratmaya çalışmak, marka algısının değiştirilmesini sağlamak üzerine geliştirilmiş stratejik manevraların ele alınacağı eğitim ile markanız için hangi adımlarla idea konuma ulaşacağını planlamak mümkün olacaktır.

 

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

Pazarlama iletişimi öğelerinin ortak bir dilde ve etkin kullanılabilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması kadar etkinliğinin de ölçülmesini gerektirmektedir. Bu eğitim kapsamında bütünleşik pazarlama (marka) iletişimi öğelerinin kullanımı, planlanması, stratejiler, medya ve uygulama bütçeleri, etkinlik ölçümleri ve yaratıcı yaklaşımlar ele alınacaktır.

 

FİNANSAL KURUMLARDA

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Finansal kurumlarda kurumsal itibar diğer birçok sektörden daha önemlidir. Bireylerin kuruma duyduğu güven, itibar algısı kişilerin finansal konularda kurumla çalışma isteğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu ders içerisinde kurumsal itibarın bağlı olduğu değişkenler ve bunların yönetimi ile daha iyi bir kurumsal itibar yaratmanın yolları ele alınacaktır.

REKLAM AJANSLARI İLE ÇALIŞMAK

Reklam yönetimi için firmaların reklam ajansları ile çalışması, yaratıcı sürecin yönetimi ve uygun iletişim dilinin kurulabilmesi açısından genellikle zorludur. Firma ile reklam ajansı arasındaki iletişimin doğru ve verimli kurulması ve sürecin yönetilebilmesi için gerekli olan bazı püf noktaları her iki tarafa da yardımcı olacaktır.

 

SOSYAL MEDYA’DA MARKA YÖNETİMİ

Sosyal medya, herkesin özgür ve sınırsız olduğu yeni bir medya türü. Artık firmalar tüketicileriyle tek yönlü bir iletişim kurmak yerine, tüketicileri ile çift taraflı hatta tüketicilerin kendi arasında kurduğu ilişkilere bağımlı hale geliyor. Marka ve firmanın sadece içeriden değil dışarıdan da şekillendiği bu dünyada sosyal medyayı okumak, gerekli yönetim kararlarını hızla almak ve uygun şekilde uygulamak çok önemli. Bu eğitim, sosyal medyada markanın yönetimine özel stratejiler üzerine yoğunlaşarak bu yeni medya içerisinde markanızı geliştirmenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

 

NÖROPAZARLAMA UYGULAMALARI

Beyin ve karar verme süreci her zaman için bilinmez bir süreç olmuştur. Her ne kadar kişisel karar alma sürecini yönetebilecek bazı değişkenler belirlenebilse de, kişilerin tercihlerini öğrenmek için beyin en tarafsız göstergedir. Kişilerin tercih ve isteklerini öğrenmek için kullanılabilecek beyin göstergelerinin pazarlama için nasıl kullanabileceğini gösteren bu eğitimle, beynimizin genel olarak duymadığımız sesini duymayı öğreniyoruz.

 

ÜRÜN/MARKA YERLEŞTİRME

Reklamların artık insanların ilgisini uzun süre üzerinde taşıyamadığı, herkesin her şeyden çok çabuk sıkıldığı ve her yeni ürünü hızla tükettiği günümüzde alternatif bir iletişim aracı olarak ürün ve markanın izlenen/dikkat edilen diğer materyallerin içine yedirilmesi süreci, stratejileri, ölçümü ve uygulamalarının anlaşılması bu eğitimin amacıdır.

 

KÜLTÜR VE SANAT PAZARLAMASI

Kültür ve sanat ürünleri özel hedef kitlesi ile daha farklı bir yönetim gerektirmektedir. Kültür, sanat kurumları, sanat izleyicileri, sanat örgütleri ve uluslararası sanat networklerinin yönetimi ve geliştirilmesi üzerine çalışmalarda kullanılacak pazarlama yöntemleri bu eğitimin kapsamındadır.

 

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

Hızlı tüketim ürünleri, raf ömrü, tüketim sıklığı ve ulaşılabilirlik açısından diğer ürün gruplarından ayrılmaktadır. Pazarın dinamik yapısı, farklı markaların sıkça pazara girmesi ve başarısız olanların ayrılması, pazar paylarının kısa vadeli değişimleri bu sektörü araştırma ihtiyacı yoğun, dinamik stratejilere gereksinim duyar bir yapıda olmasını sağlamaktadır. Bu eğitim sektöre özel yaklaşımlar ile dinamik yapı içerisinde varlığını sürdüren markalar yaratmayı amaçlamaktadır.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

Sağlık hizmetleri, tüketicinin en savunmasız ve ihtiyaç içerisinde olduğu bir dönemde, sağlık profesyonellerinden başka kimsenin veremeyeceği bir hizmet sunumudur. Bu eğitim; yapısı gereği hizmet sektörünün özelliklerini göstermek ile birlikte, söz konusunun sağlık olması nedeniyle daha özenli ve kalite basamakları belirlenmiş şekilde yönetilmesi gereken sağlık hizmetlerinde pazarlama sisteminin kurulması için tasarlanmış bir eğitimdir.

 

TURİZM VE DESTİNASYON PAZARLAMASI

Turizm birçok farklı aktörü bir araya getiren, hizmet odaklı bir üründür. Otellerden ulaşım hizmetlerine, acentelerden, tur rehberlerine kadar birçok farklı aktörün etkisinde olan sektör açısından ülkemizde farklı fırsatlar ve gelişmemiş pazarlar bulunmaktadır. Destinasyon ve turizm temelli hizmet uygulamalarına yer verilecek bu eğitimde, hizmet markası yaratmanın ve bu markayı güçlendirmenin yöntemleri konu alınmaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE

SOSYAL PAZARLAMA

Kaynakların hızla ve açgözlüce tüketildiği dünyamızda, toplumu, çevreyi ve insani değerleri içeren pazarlama uygulamaları gitgide daha çok önem kazanmakta. Tüketiciler artık kendi ihtiyaçları kadar, toplumun, ekonomik ve ekolojik sistemin de göz önüne alındığı hizmet ve ürünleri istiyor. Bu eğitim sürdürülebilirlik ve sosyal/çevresel sorumluluk içeren pazarlama uygulamalarını incelemektedir.

DENEYİMSEL PAZARLAMA VE

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Alış veriş sadece ürün ve hizmetlere ulaşma yöntemi olmaktan çok daha farklı bir anlama sahip. Ürüne ulaşmak kadar ürüne ulaşma süreci de önem kazanıyor. Tüketicilerin alış veriş ve firma/marka ile iletişim sürecindeki deneyimleri onların tercihlerini etkilerken, diğer yandan da sadece bu süreç için tercih edilen markalar yaratabiliyor. Bu eğitim deneyimsel pazarlama ve müşteri deneyimi yönetimi kavramları ve uygulamaları üzerine eğilmektedir.

 

HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ

Hizmet pazarlaması kavramlarının içerisinde en zor yönetilenlerden biri hizmet kavramının kalitesidir. Hizmeti veren kişinin beceri ve eğitimi ile doğrudan ilgili olan hizmet kalitesi kavramının asgari düzeyde eşitlenmesi için gereken sistemin kurulması, gereken eğitim sistemi ve bu kalitenin ölçülmesi ve denetlenmesi bu eğitimin odağını oluşturmaktadır.

 

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK PAZARLAMA

İhtiyaç, istek ve beklentileri hızla değişen Y ve Z kuşağının kim olduğunu anlamak, onlara özel iletişim, marka ve pazarlama stratejilerini oluşturmak; Y ve Z kuşağının ileride firmaları getirebileceği noktayı anlamakla olasıdır. Bu eğitim ile Y ve Z kuşağının yapısı onlara yönelik pazarlama uygulamaları incelenmektedir.

 

KİŞİ MARKALARININ YÖNETİMİ

Birçok diğer ürün gibi, bireyler de bir marka haline getirilerek yönetilebilirler. Özellikle ünlüler, politikacılar, sanatçılar vb. kişiler için geçerli bir kavramış gibi düşünülse de her kişinin marka olarak değerlendirilmesi ve marka yönetim açısından konumlandırılması mümkündür. Bu eğitim özellikle firmaların ününü sırtlayan kişiler ve marka yönetimine ünlerinden dolayı ihtiyaç duyan kişiler ve kendi markalarını kurmaya uğraşanlar için tasarlanmıştır.

 

HIZLI MODA PAZARLAMASI

Hızlı moda sektörü; üretimin ve tüketimin hızla yol aldığı, tedarik zincirinden, tasarıma, hedef kitle çalışmasından, yeni ürün yönetimine kadar birçok farklı pazarlama konusunun hızlı kararlar ile yönetilmesini zorunlu kılan bir sektördür. Bu nedenle hızlı moda için geliştirilen stratejiler, sektörün dünyadaki gelişimi ve uygulama problemleri için olası çözüm önerileri bu eğitimin odağında bulunmaktadır.

 

STRATEJİK DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ

Ürün ve hizmetin nihai tüketiciye ulaşması sırasında kullanılan kanalın yapısı, kanal içi çatışmaların yönetimi, kanal elemanlarının avantaj ve dezavantajları, kanal içi yapının fırsata çevrilmesi gibi birçok kanal yönetimi sorununa eğilen bu eğitim ile dağıtım kanalını çok daha etkin kullanmanın yöntemleri üzerinde durulacaktır.

 

FİYATLANDIRMA

 

Ekonomik modellerden, psikolojik modellere farklı fiyat stratejilerinin ele alınacağı bu eğitimle firmanın sektör, hedef kitle, Pazar yapısı açısından uygulayabileceği fiyat stratejileri ele alınacak ve uygulamadan örnekler ile desteklenecektir.

 

ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA

Firmaların üretimlerine kaynak oluşturmak, yeniden satmak veya üretim esnasında kullanmak için aldığı ürün ve hizmetlerin profesyonel satın alma bakışı ile nasıl yönetilmesi gerektiğinin inceleneceği eğitim ile hem satın alma stratejileri, hem kurumsal satış, satın alma denetimi, ihale yönetimi ve endüstriyel pazarlar yönüne genişleme konuları incelenecektir.