x

İÇGÖRÜ(INSIGHT) MÜ ÖNGÖRÜ(FORESIGHT) MÜ İŞTE BÜTÜN MESELE BU!

Araştırma sektöründe son dönemde “insight” kavramı müşterinin anlaşılmasında çok işlenen üzerinde çok durulan bir kavram haline gelmiştir. Ancak bu kavramı incelerken sahadan toplanan veya müşteri verilerinin toplandığı sistemlerden (CRM gibi) elde edilen verilerin kullanılabilir bilgiye dönüşmesi  sürecinde geçmişten günümüze bakışın (hind sight) ve elde edilen çıktılardan geleceğe bakışın yani öngörünün (foresight) gözardı edilmemesi gerekir. Aslında verinin bu yolculuğunu hindsight, insight ve foresight olarak özetleyebiliriz.

Elde edilen verilen temizlenmesi (eksik gözlem analizi, aykırı gözlemler analizi, gerekli kodlamaların yapılması) sürecinden sonra verinin ne söylediğini anlayabilmek için temel doğru tanımsal istatistik ölçüler aslında bugüne kadar ki sürecin durum tespitini yapmamızı sağlayacaktır. Araştırmalarda bu kısmı  “background data” olarak tanımlıyoruz. Bu süreç kısaca araştırmada “hindsight”  olarak adlandırılır.

Insight  sürecinde  bu background datanın neden ortaya çıktığı yorumlanmakta aynı zamanda gelecekte neler olabileceği ile ilgili tahmin modelleri ile çalışılmaktadır. Bizim araştırma sektörümüzdeki raporlarda  insight çalışmaların; tahmin edici modeller çalışmak yerine  daha çok yorumlara dayandığı görülmektedir.

Foresight ise veriyi optimize edecek modeller ile çalışarak işletmelerde oluşabilecek riskleri, fırsatları önceden görebilmeyi sağlayabilmektir. Bunun gerçekleşmesi veriye ve amaca uygun  Veri Analitiği yöntemlerinin kullanılmasına bağlıdır.

Araştırma sektörünün birkaç şirket dışında “foresight” sürecine mesafeli olduğunu düşünüyorum. Önerim araştırma şirketlerinin  ekiplerinde bizim yaptığımız gibi J veri bilimcilere daha fazla yer vermeleridir. Böylece şirketlerin problemlerini daha iyi tespit edebilecek ve  isteklerine uygun ileri analitik yöntemler uygulayabileceklerdir.

Prof.Dr.Çiğdem Arıcıgil Çilan

Latent Research Genel Müdürü

İ.Ü. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Kaynak: https://www.shaneagronomy.com/post/farming-in-4-d-hindsight-insight-foresight-and-integration