x

İstanbul’da Kentleşme Süreci Devam Eden İlçelerde Yaşayan Gençlerde Madde Kullanımı Daha Sık Görülüyor.

İstanbul’un Kentleşme süreci devam eden ilçelerde kentlileşme sorunları da çok sık görülmektedir.
Özellikle sosyal kentlileşme sorunları genellikle bu bölgelere yapılan büyük plansız göçlerden kaynaklanmaktadır.

Göç etmiş, genellikle yoksul ve düşük eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları kente uyumda güçlük çektiklerinden madde kullanımına yönelebilmektedir.